14.10 – XVII Śląskie Forum Abstynenckie w Zawierciu.

14.10 – Turniej Tenisa Stołowego Stowarzyszeń Abstynenckich

– Bytom „Odrodzenie”

Zdobyliśmy II miejsce

21.10 – 41-sza Rocznica Powstania Klubu Abstynentów „Krokus”

41 Rocznica Klubu Abstynentów „Krokus”

Rocznica naszego Klubu tym razem odbyła się 21.10.2023r w dawnym klubie „Perełka” przy ul. Studziennej 6.

Oczywiście była Pani Krystyna Sowa reprezentująca władze miasta jak i Marta Kryś -Dyrektor – Centrum 3.0, byli też przedstawiciele RZSA, Policji i Straży Miejskiej.

W uroczystości uczestniczyli również goście z ?? stowarzyszeń z naszego regionu,oraz sympatycy ruchu trzeźwościowego, czyli ok. 65 osób.

Było kameralnie i swojsko, każdy z obecnych mógł się podzielić swoimi doświadczeniami i uwagami dotyczącymi uzależnienia od alkoholu.

Wszystko odbywało się przy muzyce w wykonaniu naszego zespołu „Diament”, oraz zaproszonego zespołu z Bytomia – przy akordeonie, gitarze i śpiewie swojskich piosenek.

Umawialiśmy się już na przyszły 2024 rok.