O Klubie

Organizacja Pożytku Publicznego – OPP

Stowarzyszenie Pozarządowe

Misja:

  1. Działalność na rzecz wprowadzania do życia w społeczeństwie osób, które chcą i wychodzą z uzależnienia od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań dewiacyjnych. 
  2. Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego, fizycznego, psychicznego i duchowego osób uzależnionych i ich rodzin.
  3. Opracowywania programów i metod adaptacyjnych, pomocnych i służących osobom uzależnionym do pracy i normalnego życia w społeczeństwie.

Klub opiera swoją działalność na społecznej aktywności swoich członków i wolontariuszy.

Imprezy organizowane przez nas, to: 

Festyny, Obozy, Rajdy, Rocznice, Spotkania Integracyjne, Zabawy taneczno integracyjne,Turnieje, Wycieczki, Zawody wędkarskie, Konkursy plastyczne, Mikołajki.

Władze

Kazimierz Ochterski

Prezes Klubu

Marian Cofalik

Wiceprezes Klubu

Iwona Winnicka

Sekretarz

Maria Stefanik

Skarbnik

Adrian Gillner

Członek Zarządu