W dniu 14 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze K.A. „Krokus”.

Na obradach było 24 z 34 członków naszego stowarzyszenia,którzy jednogłośnie

zatwierdzili Sprawozdania i Uchwały.

Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie na zebranie.

Zarząd Klubu