11.10.2021

W sobotę 9 października zorganizowaliśmy 39-tą Rocznicę naszego Klubu.
Zaskoczyła nas duża frekwencja, bo w imprezie uczestniczyło około 100 osób. Byli to
goście: przedstawicielka Rady Miasta Pani Krystyna Sowa, przedstawiciel COP,
przedstawiciele Straży Miejskiej oraz Koleżanka Aniela z RZSA. W imprezie
uczestniczyli członkowie 10 Klubów Abstynenckich z województwa śląskiego oraz
przyjaciele z KA Krokus z Żywca. Od nich też otrzymaliśmy piękny prezent – lalki
w regionalnych strojach żywieckich.
W czasie części oficjalnej wypowiadali się goście, składali nam gratulacje
i życzenia dalszej owocnej pracy. Usłyszeliśmy tyle miłych słów świadczących o dużej
życzliwości i uznaniu dla działalności KA Krokus. Przedstawiono również sprawozdanie
z wykonania zadań w poprzednim roku. W czasie Rocznicy wyróżniono cztery osoby,
które działają od 10 lat w Krokusie. Wręczono im dyplomy i upominki oraz życzono
powodzenia w życiu osobistym i na polu działalności w ruchu abstynenckim. Część
oficjalną uświetnił Zespól Muzyczny Diament.
Następnie odbyła się krótka zabawa taneczna, a Zespół Diament w składzie
Janusz, Leszek i Tomek tak pięknie grali, ze cała sala ruszyła ochoczo do pląsów.
Członkowie naszego Stowarzyszenia po raz kolejny udowodnili, że potrafią
współpracować ze sobą, ofiarnie poświęcać swój wolny czas i umiejętności, aby zapewnić
przedstawicielom społeczności abstynenckiej coś dobrego i wartościowego.
A za rok czeka nas 40-ta Rocznica i wtedy będzie się działo!