Corocznie w poniedziałek poprzedzający Wielkanoc organizowany jest przez środowiska abstynenckie Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. W roku 2022 przypadł on 11 kwietnia.

W tym dniu w naszym Klubie odbyło się spotkanie członków naszego stowarzyszenia, przedstawicieli Grupy Al-Anon i weteranów Krokusa. Przybyli również goście: reprezentanci Izby Wytrzeźwień i Centrum 3.0 oraz terapeuta Pan Jacek Krajka.

Po przywitaniu uczestników spotkania przedstawiono krótką prelekcję o  problemach i zagrożeniach związanych z alkoholizmem. O tym, że alkoholizm jest chorobą postępującą, potencjalnie śmiertelną, a jej leczenie wymaga ogromnego wysiłku ze strony osoby uzależnionej, rodziny i otoczenia.

Następnie nasza Koleżanka Danusia przedstawiła własną twórczość artystyczną. Zaprezentowała swoje wiersze, prozę, obrazy i witraże. Bardzo ciekawie mówiła o swoich pracach.

Po krótkiej przerwie odbył się mityng otwarty prowadzony przez Grupę Al. Anon. Mówiono o problemach osób współuzależnionych, o członkach ich rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii, o indywidualnych doświadczeniach żon, matek i dzieci.

Dzień Trzeźwości zorganizowany przez nasz Klub w tym roku był dniem ciekawym i dał wiele dobrego uczestnikom spotkania. Wypowiedzi zebranych udowodniły, że uzależnieni mogą wygrać z alkoholizmem i narkomanią, że osoby nieuzależnione a dotknięte tragedią uzależnienia osób najbliższych, mogą szukać pomocy w Krokusie. Przekazano informacje, że nasza oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gliwic, którzy chcą trzeźwieć, rozwijać się i zdrowo żyć. Wystarczy przyjść na ulicę Daszyńskiego 28, gdzie my czekamy….