W dniu 14.04.2023r.o godz.17:30 odbędzie się

Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Obecność obowiązkowa