INFORMACJA

W dniu 20.05.2022r. O godz. 17-tej

odbędzie się Walne Zebranie

Sprawozdawczo-Wyborcze.

Obecność obowiązkowa