1. Od 01.10.22. przywrócone zostają do działalności w Klubie „Krokus”przy ul.Daszyńskiego 28

grupy terapeutyczne :

– poniedziałek godz.17:00 – Grupa Wsparcia dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin z terapeutą

– czwartek godz.18:00 – Grupa „Wsparcia DDA” (Dorosłe Dzieci Alkoholików) z terapeutą

2. 01.10.22.- Turniej Tenisa Stołowego w Bytomiu.

3. 08.10.22. – Śląskie Forum Abstynenckie w Tarnowskich Górach.

4. 12-16.10.22. -Turystyczne Powitanie Jesieni Bieszczady 2022.

5. „Szafran” Siemianowice Śl.-19 Rocznica Powstania Stowarzyszenia (wieczornica)

6. „Krokus” Gliwice -40 Rocznica Powstania Stowarzyszenia -godz 16:00

7. „Przystań” Zawiercie- 19 Turniej Tenisa Stołowego Stowarzyszeń Abstynenckich

8. „Przebudzenie” Sosnowiec-23 Rocznica Powstania Stowarzyszenia (wieczornica)

9. Bielskie Towarzystwo Trzeźwości- 30 Rocznica Powstania Stowarzyszenia

10. „Feniks” Chorzów=45 Rocznica Powstania Stowarzyszenia