W ramach kampanii przeciwko przemocy w naszym Klubie zorganizowaliśmy spotkanie pt.„Współzależność przemocy i uzależnienia”

Gośćmi byli:p. Jadwiga Konopka-Chałubińska z OPS Gliwice,p.Jacek Krajka z CZPILU, przedstawiciele „Grupy Rodzinne Al-Anon”, Alateen, „Siódemki” z Knurowa i oczywiście nasi członkowie.

Dyskutowaliśmy:

– o problemach wsparcia i ochrony osób oraz rodzin zagrożonych przemocą.

– sposobach propagowania podejmowania działań i reagowania na przejawy przemocy.

– dostępnych środkach i narzędziach do zgłaszania tych problemów.