W dniu 12.06.2024rodbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Abstynentów „Krokus”

Przyjęto „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego za 2023 rok.

Udzielono absolutorium Zarządowi Klubu.

Wybrano nowy Zarząd.